Finansowanie - GRENKE Leasing

Leasing się opłaca. Jest atrakcyjną alternatywą dla zakupu za gotówkę, pozwala utrzymać płynność przedsiębiorstwa, być innowacyjnym oraz wprowadzać czołowe rozwiązania technologiczne. 

LEASING BEZ WKŁADU WŁASNEGO
0% wpłaty początkowej dla Klienta, to więcej gotówki w obrocie jego Firmy

·       RATY KWARTALNE
Jeszcze tańsza oferta finansowania i tylko 4 faktury w roku!

·       BRAK OPŁATY PRZYGOTOWAWCZEJ
taniej o 300 zł


Przy współpracy z naszym partnerem GRENKELEASING Sp. z o.o., umożliwiamy leasing dla przedmiotów IT już od wartości zakupu 1 500 zł netto. Pozostałe przedmioty od 3 000 zł netto.
Jakie korzyści daje leasing?
Pozwala utrzymać płynność. Leasing chroni kapitał i umacnia kondycję finansową firmy.
Zapewnia bezpieczeństwo planowania. Stałe raty leasingowe są łatwe do przewidzenia. 
Umożliwia większe inwestycje, które mogą być wykonane już na wcześniejszym etapie. Niskie raty zamiast wysokich cen zakupu.
Pomaga utrzymać elastyczność firmy, chroni kapitał własny i umacnia kondycję finansową wobec banku. Korzystanie z nowej technologii, jednocześnie poprawia wypłacalność firmy, wynik w bilansie oraz rating.

O GRENKE:
Firma GRENKELEASING Sp. z o.o. działa w ramach międzynarodowego koncernu GRENKELEASING AG z Baden-Baden, obecnego na niemieckim rynku finansowym od lat 70-tych.  
GRENKELEASING AG jest jedną z największych, niezależnych niemieckich firm leasingujących środki trwałe, niezwiązaną z żadnym producentem ani bankiem. Specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu kserograficznego, fotograficznego, medycznego oraz telekomunikacyjnego. Aktywnie działa w ponad 20 krajach Europy.

Atuty Oferty GRENKE
·         Finansowanie w oparciu o stałą stopę procentową – rata leasingowa pozostaje dla Klienta niezmienna przez cały okres trwania umowy, dzięki czemu zna on już dziś rzeczywisty koszt finansowania całej inwestycji.
·         Szybkie procedury – rozpatrzenie wniosku zajmuje zazwyczaj od 2 do 72 godzin
·         Minimum formalności – do wydania zgody na finansowanie wystarczy wypełnić Wniosek:
1-stronny (do wart. 30 tys. .zł netto), lub 2-stronny (powyżej 30 tys. zł netto)
Nie wymagamy dokumentów finansowych (do 100 tys. PLN), oraz zaświadczeń ZUS, US – wszelkie informacje zawarte we Wniosku są:
Oświadczeniem Klienta!
Poza wypełnionym Wnioskiem Klient powinien przedstawić również:
- 2 dokumenty tożsamości osoby reprezentującej firmę,
·         Bez Opłaty Początkowej – standardowo finansowanie GRENKE odbywa się na 100% wartości inwestycji, Klient nie musi wnosić wkładu własnego.
·         Finansowanie Oprogramowania – GRENKE oferuje Państwa Klientom możliwość sprawnego, a przede wszystkim zgodnego z prawem finansowania licencji – wszystkie pozycje są wyszczególnione na fakturze, co ma istotne znaczenie podczas kontroli legalności użytkowania danej licencji. Co więcej, po zakończeniu umowy z GRENKE Klient otrzymuje fakturę z wyszczególnionymi licencjami, dzięki czemu może je nadal legalnie użytkować.