W ofercie nowych serwerów IBM/Lenovo znalazł się m.in. potężny, dwugniazdowy Serwer x3650 M5 do wielkich wolumenów danych, analityki oraz w środowiska cloudowego, stelażowy Serwer x3550 M5 z dwoma gniazdami procesorowymi, stworzony z myślą o szerokim spektrum obciążeń, wieżowy System x3500 M5 do aplikacji o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, Flex System x240 M5 do obsługi środowisk zwirtualizowanych i aplikacji korporacyjnych.